ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

//ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206

08.00 – 08.30 น.    นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนรับเอกสารและอาหารว่าง
09.00 – 09.20 น.     ชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุม
09.20 – 09.40 น.     รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
09.40 – 10.00 น.    แนะนำคณะผู้บริหาร คณบดี
ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
10.00 – 10.30 น.     บรรยายพิเศษ “แนะนำการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
10.30 – 12.00 น.    ประเพณีฝากตัวเป็นศิษย์โดยพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร คณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมต้นรับลูกศิษย์ และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 – 13.00 น.    ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เป็นต้นไป    นักศึกษาแยกพบอาจารย์ประจำหลักสูตร

*** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“ขอต้อนรับเพื่อนใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก สู่รั้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

————————————–

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 โทร 082-3010801, 096-3019607 , 043-224111
LINE@ ID : @gradspukk
FB : โท – เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
ติดต่อทางข้อความ : m.me/gradspukk
————————————-
#MBA #MBASPU #เรียนโท_เอกเสาร์อาทิตย์
#LLM #DBA #PhD #Msit #LLD #McomArts
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ปริญญาโท
#ปริญญาเอก #ศึกษาศาสตร์ #บริหารการศึกษา
#นิติศาสตร์ #law #ITspukk
#GraduateCollegeOfManagement
#sripatumuniversitykhonkaen
#WeCreateProfessionalsByProfessionals

By | 2020-08-28T15:42:41+07:00 August 19th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

About the Author: