มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร รเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา จำนวน 6 อัตรา

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร รเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา จำนวน 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร รเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา จำนวน 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือนตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
เพศ ไม่จำกัด อายุ 23-30 ปี
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

คุณสมบัติ

 1. มีความอดทน ขยัน กระตือรือร้น เรียนรู้งานได้เร็ว
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี เข้ากับคนอื่นง่าย กล้าแสดงออก
 3. มีความสามารถในการนำเสนอและสามารถพูดต่อหน้าสาธารณะชนได้
 4. หากมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวในสถานศึกษาหรือมีประสบการณ์การด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. เพศชาย ต้องมีเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา
 6. transcript
 7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

กรอกใบสมัครที่ห้องบุคคล อาคาร2 ชั้น 2 ใส่แมสมาด้วย หรือส่งมาทางอีเมล narisara.na@spu.ac.th

By | 2020-06-05T16:23:05+07:00 June 5th, 2020|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร รเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา จำนวน 6 อัตรา