มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในห้องเรียน ห้องสำนักงาน อุปกรณ์ในการเรียนต่างๆ รวมถึงที่นั่งตามจุดต่างๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน
โดยจะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ จนครบทุกพื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน

By | 2020-03-17T17:14:39+07:00 March 17th, 2020|Categories: Hot News|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน

About the Author: