ด้วยความห่วงใย จาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น

//ด้วยความห่วงใย จาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น

ด้วยความห่วงใย จาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญในมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า covid-19 โดยการแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

ครอบครัว ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ห่วงใยความปลอดภัย ดูแลนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการป้องกันและรองรับกับวิกฤติไวรัสโคโรน่า covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และหนึ่งในมาตราการนั้นก็คือ การแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน โดยการกำชับให้ทุกคนพกพาไว้ใช้ทำความสะอาดมืออยู่เป็นประจำอีกด้วย

#ด้วยความห่วงใย #ดูแลนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างดี
#เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น #SPUKK

By | 2020-03-10T19:00:10+07:00 March 10th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ด้วยความห่วงใย จาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น

About the Author: