มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2563

👨🏻‍🎓 ป.โทบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)
“มุ่งผลิต พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ”

• คุรุสภา รับรอง และได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพด้วยการเรียนกับผู้บริหาร จากองค์กรที่มีชื่อเสียง เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ

🗓 ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน

📆 เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 📲 082-3010801 , 092-2490849 , 043-224111 , 096-3019607
LINE@ : @gradspukk หรือ Click https://bit.ly/2VhYp9B
Facebook : โท – เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

Click เพื่อสมัครเรียน

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#ปริญญาโท
#ศึกษาศาสตร์ #บริหารการศึกษา
#GraduateCollegeOfManagement
#sripatumuniversitykhonkaen
#WeCreateProfessionalsByProfessionals
#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

By | 2020-03-03T11:21:36+07:00 February 27th, 2020|Categories: Hot News|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)

About the Author: