มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ และอาจารย์ชลธิดา รักยุทธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณรักติ ญวนกระโทก ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคุณปารณีย์ ลิมปะธราสิทธิ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนผู้บริหารในแต่ละคณะ/วิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกสหกิจ การร่วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจและการตลาดต่อไป

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#SMARTSBSSPUKK

#มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น

#การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

#การตลาดดิจิทัล

#SMARTSTUDENTS

#SMARTCAMPUS

By | 2020-02-06T16:34:31+07:00 February 6th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

About the Author: