ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” 2562

//ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เจ้าของ บริษัท แต้จือกี่ อินเตอร์ กรุ๊ป (1999) จำกัด เข้ารับรองวัลจากคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา ในงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ในชื่อรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และ และ “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแห่งปี” พุทธศักราช 2562

By | 2020-01-14T16:50:04+07:00 January 14th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” 2562

About the Author: