ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2561

//ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2561

ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2561

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง

.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีฯ 13 มกราคม 2563 – 20 มกราคม 2563

http://scmskk.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

พิธีฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ


สอบถาม โทร. 043-224119 สำนักงานทะเบียน ต่อ 221

By | 2020-01-14T16:19:24+07:00 January 14th, 2020|Categories: Hot News|Comments Off on ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2561

About the Author: