พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 2 

/, ไม่มีหมวดหมู่/พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 2 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 2 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง ที่ ก.ศป รับรอง รุ่นที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับเกียรติ จากท่านสัมฤทธิ์ อ่อนคำ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น มามอบประกาศนียบัตรฯแก่ผู้ผ่านการอบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

By | 2020-01-13T11:31:04+07:00 January 13th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 2 

About the Author: