#SPU ฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัว “นักศึกษาบัญชี” ม.ศรีปทุม

//#SPU ฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัว “นักศึกษาบัญชี” ม.ศรีปทุม

#SPU ฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัว “นักศึกษาบัญชี” ม.ศรีปทุม

#SPU ฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัว “นักศึกษาบัญชี” ม.ศรีปทุม
>>> ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกียรติเดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครับ นางสาวจิราพร แก่นการ นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ××× หลังจากพื้นที่บ้านพักอาศัยของบิดา-มารดาได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนัก จนทำให้เกิดน้ำท่วมมิดหลังคาบ้าน ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
>>> พร้อมกันนี้คณะทีมงานยังได้ร่วมกันฟื้นฟู “เติมสีสร้างฝัน” ทาสีบ้านให้กับนักศึกษาด้วย

By | 2019-12-02T14:17:16+07:00 December 2nd, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on #SPU ฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัว “นักศึกษาบัญชี” ม.ศรีปทุม

About the Author: