วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น“เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ”

//วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น“เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ”

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น“เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ”

วันที่ 28 พ.ย. 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ รางวัลคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้งสิ้น 53 แห่ง จำนวน 315 ทีมการแข่งขัน โดยมี อาจารย์หทัยรัตน์ สวัสดี และ อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย เป็นผู้ควบคุมดูแลฝึกซ้อม ซึ่งเด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ และความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวแนวทางใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย และมุ่งมั่นที่จะกลับมาคว้ารางวัลให้ได้ในปีถัดไป ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี และท่านที่ปรึกษา เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนครั้งนี้ค่ะ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#เรียนท่องเที่ยวศรีปทุมขอนแก่น
#SmartUniversity #SmartCampus
#College_of_Tourism_and_Hospitality
#SripatumUniversity_KhonKaenCampus
❤️SPUKK ❤️TMT60❤️TourismManagement

By | 2019-11-29T14:45:52+07:00 November 29th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น“เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ”

About the Author: