กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

/, NEWS & ACTIVITIES/กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

By | 2019-11-28T16:29:10+07:00 November 14th, 2019|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

About the Author: