อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ออกนิเทศสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ Renaissance Phuket Resort & Spa

//อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ออกนิเทศสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ Renaissance Phuket Resort & Spa

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ออกนิเทศสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ Renaissance Phuket Resort & Spa

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 🌍 : อาจารย์ ชฎิล มาตรา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ 🏢 ออกนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ สถานประกอบการ 🏖 Renaissance Phuket Resort & Spa 🌊 เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำของเครือแมริออท โรงแรมในภูเก็ตระดับ 5 ดาว ทั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกในแผนก House-kipping ได้รับความชื่นชมในการปฏิบัติงาน และทางสถานประกอบการพร้อมและยินดีรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาจาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ในรุ่นต่อไป
🍴🍽 Le Méridien Phuket Beach Resort 🏄‍♀ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่หาดกะรน มีห้องพักจำนวน 470 ห้องพัก และได้รับรางวัลสูงสุด ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกในแผนก Kitchen / Italian food & Kitchen Banquet / House – keeping ได้รับความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และทางสถานประกอบการพร้อมและยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ในการฝึกสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไป ❤

By | 2019-11-10T03:46:47+07:00 November 10th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ออกนิเทศสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ณ Renaissance Phuket Resort & Spa

About the Author: