สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ : โครงการทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพฯ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

//สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ : โครงการทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพฯ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ : โครงการทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพฯ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพฯ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา TMT221 การจัดนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีอาจารย์ณัฐกานต์ ตันมิ่ง และอาจารย์พิรพิมพ์ ทั่งพรม เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการเดินทางครั้งนี้มี ดร.ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง และอาจารย์หทัยรัตน์ สวัสดี อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ แก่นักศึกษา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#เรียนท่องเที่ยวศรีปทุมขอนแก่น
#SmartUniversity #SmartCampus
#College_of_Tourism_and_Hospitality
#SripatumUniversity_KhonKaenCampus
#SPUKK
#TMT61
#TourismManagement

By | 2019-11-07T07:25:22+07:00 November 7th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ : โครงการทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพฯ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

About the Author: