“ทำบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับสรรพากร” บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากผู้บริหาร น้ำผึ้งหย่งเล้ง “คุณธีรเดช เหลาเกิ้มหุ่ง”

//“ทำบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับสรรพากร” บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากผู้บริหาร น้ำผึ้งหย่งเล้ง “คุณธีรเดช เหลาเกิ้มหุ่ง”

“ทำบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับสรรพากร” บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากผู้บริหาร น้ำผึ้งหย่งเล้ง “คุณธีรเดช เหลาเกิ้มหุ่ง”

วันที่พฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับสรรพากร” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บริหาร น้ำผึ้งหย่งเล้ง คือ คุณธีรเดช เหลาเกิ้มหุ่ง ในการนี้มีนักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษา การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพด้านบัญชี และการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในศาสตร์ที่สัมพันธ์กัน

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้ที่
https://www.facebook.com/pg/accountSPU77

#บัญชีศรีปทุมขอนแก่น4.0
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#บัญชีดิจิทัล
#บัญชีนัมเบอร์วัน
#spukkacc
#มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วรายได้สูงมีงานทำ100%
#ระหว่างฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาโดนจองตัว80%

By | 2019-11-06T08:58:15+07:00 November 6th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on “ทำบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับสรรพากร” บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากผู้บริหาร น้ำผึ้งหย่งเล้ง “คุณธีรเดช เหลาเกิ้มหุ่ง”

About the Author: