การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

//การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

มหาวิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
โดยเปิดรับสมัครวันนี้ – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยการสแกน QR CODE ด้านล่างนี้เพื่อกรอกข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการเพิ่มเติม

👉1. หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน

👉2. ระเบียบการแข่งขัน,กำหนดการ

👉3. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

By | 2019-10-01T11:44:12+07:00 October 1st, 2019|Categories: Hot News|Comments Off on การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

About the Author: