ทีม SKWK Junior จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “ฮีต 12 คลอง 14”

//ทีม SKWK Junior จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “ฮีต 12 คลอง 14”

ทีม SKWK Junior จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “ฮีต 12 คลอง 14”

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “ฮีต 12 คลอง 14” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มีนักเรียน-นักศึกษา จากสถาบันต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจและร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนกว่า 40 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบนำเสนอ (รอบสุดท้าย) จำนวน 11 ผลงาน และมีผลการตัดสิน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร
ได้แก่ ทีม SKWK Junior จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร
ได้แก่ ทีม ลูกจันทร์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร
ได้แก่ ทีม SANTAPOL T1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล จ.อุดรธานี

4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ทีมเด็กดำ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทีมบ่าวไทยบ้าน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร. ทรงวิทย์ พิมพ์พะกรรณ
เลขานุการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอีสาน
2. ผศ. สุวิชัย พรรษา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกอีก 6 จาก 40 ทีม

#IT_SPUKK
#TechnologyMultimedia
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

👉คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

By | 2019-08-07T12:07:35+07:00 August 7th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ทีม SKWK Junior จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “ฮีต 12 คลอง 14”

About the Author: