ผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

//ผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.10 น. ผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  นำโดย

1. ดร.ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
2. อ.นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
3. อ.ชลธิดา รักยุทธ์
4. อ.อมราลักษณ์ ศิริทองสุข
5. อ.ณัฐกานต์ สังขะทรัพย์
6. อ.นาจรีย์ ชยะบุตร
7. อ.เบญจพร สัธนรักษาเวศ
8. อ.อัตนัย สายรัตน์
9. อ.ภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์
10. อ.วิรัตน์ ใจสา
11. อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล

By | 2019-07-31T14:09:52+07:00 July 31st, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

About the Author: