มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โดย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ นำผู้บริหารและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมลงนาม พิธี MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านชัยวัฒน์ ตั้งพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้บริหารสหวิทยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลง mou ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

By | 2019-06-13T16:18:33+07:00 June 13th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

About the Author: