มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น MOU กับ สำนักงาน กกต. ขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือ สนับสนุน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น MOU กับ สำนักงาน กกต. ขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือ สนับสนุน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น MOU กับ สำนักงาน กกต. ขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือ สนับสนุน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดย ผศ.ดร จรรยา พุคยาภรณ์ และหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือ สนับสนุน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562

By | 2019-06-13T14:45:04+07:00 June 13th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น MOU กับ สำนักงาน กกต. ขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือ สนับสนุน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

About the Author: