คณะนิเทศศาสตร์ เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายภาพอาหารแบบน่ากิ๊นน่ากิน ในรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

//คณะนิเทศศาสตร์ เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายภาพอาหารแบบน่ากิ๊นน่ากิน ในรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร์ เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายภาพอาหารแบบน่ากิ๊นน่ากิน ในรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

SPUKK : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น SMART CAMPUS เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายภาพอาหารแบบน่ากิ๊นน่ากิน ในรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

อ.มนชญา สระบัว ที่ปรึกษาด้านการถ่ายภาพ ชมรมวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น SMART CAMPUS พานักศึกษาเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง … เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายภาพอาหารแบบน่ากิ๊นน่ากิน ในรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร รับมื้ออาหารกลางวันเที่ยงนี้ แบบละลานตา น่าทานสุดๆ

น้องๆที่สนใจ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของคณะนิเทศศาสตร์ได้แล้ววันนี้ มีอะไรดีๆอีกเยอะ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 เริ่มเรียนเดือนสิงหาคมทั้ง 3 สาขา (การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / สื่อสารการแสดง / ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์) สมัครเลย โทร. 043224111 , 0925374400 , 11 , 22 , 33 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CommArtsSPUKKofficial มาเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวนิเทศศาสตร์นะครับ

#คณะนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิทยาเขตขอนแก่น #SMART_CAMPUS #เรียนจริง #ลงมือปฏิบัติจริง #สมัครเลย #เริ่มเรียนสิงหาคม62 #รู้ยัง

By | 2019-06-13T13:32:47+07:00 June 13th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะนิเทศศาสตร์ เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายภาพอาหารแบบน่ากิ๊นน่ากิน ในรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

About the Author: