นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้าทุน25,000 จากการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ อววน.

//นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้าทุน25,000 จากการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ อววน.

นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้าทุน25,000 จากการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ อววน.

ขอแสดงความยินดีกับทีม M-Technology และ ทีม Hand me ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับทุนจำนวน 25,000 บาท จากการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) สนามที่ 4 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเตรียมผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอในกิจกรรม Demo Day ในช่วงเดือนสิงหาคมต่อไป

#SPUKK
#มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
#StartupThailandLeague2019

By | 2019-05-13T10:11:03+07:00 May 13th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้าทุน25,000 จากการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ อววน.

About the Author: