ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

//ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น และท่านดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

By | 2019-04-30T22:34:19+07:00 April 30th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

About the Author: