ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มขวด ตรา SPU ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร. 10 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

//ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มขวด ตรา SPU ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร. 10 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มขวด ตรา SPU ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร. 10 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ผู้แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น( ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ) นำโดยสำนักงานทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และงานการเงิน ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มขวด ตรา SPU ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

By | 2019-04-10T16:04:56+07:00 April 10th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มขวด ตรา SPU ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร. 10 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

About the Author: