ผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) เข้าร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์บุญปีใหม่ลาว”

//ผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) เข้าร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์บุญปีใหม่ลาว”

ผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) เข้าร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์บุญปีใหม่ลาว”

วันที่ 9 เมษายน 2562 อาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ และ อาจารย์พรรณภา ส่งแสงแก้ว ผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องใน “เทศกาลสงกรานต์บุญปีใหม่ลาว” ณ สถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ที่ จังหวัดขอนแก่น ในงานมีแขกรับเชิญเข้าร่วมงานมากมาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทและองค์กรสำคัญๆของจังหวัดขอนแก่น ได้มารวมตัวกันในงานสำคัญนี้

By | 2019-04-10T15:43:23+07:00 April 10th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) เข้าร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์บุญปีใหม่ลาว”

About the Author: