นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญทองแดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2019”

//นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญทองแดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2019”

นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญทองแดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2019”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในหัวข้อ “เครื่องคัดกรองผู้ป่วยอัจฉริยะ” และรางวัล “เหรียญทองแดง” นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในหัวข้อ “การจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนบนพื้นฐานทฤษฎีเอบีซี” ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2019” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
#SPUKK
#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น
#มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

By | 2019-04-09T16:29:14+07:00 April 9th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญทองแดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2019”

About the Author: