คณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษา “A CLASS” เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ SAMSUNG D’LIGHT และ SM TOWN@coexartium ประเทศเกาหลีใต้

//คณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษา “A CLASS” เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ SAMSUNG D’LIGHT และ SM TOWN@coexartium ประเทศเกาหลีใต้

คณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษา “A CLASS” เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ SAMSUNG D’LIGHT และ SM TOWN@coexartium ประเทศเกาหลีใต้

SPUKK : นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น SMART CAMPUS พานักศึกษา “A CLASS” เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ SAMSUNG D’LIGHT และ SM TOWN@coexartium ประเทศเกาหลีใต้

อาจารย์ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน พานักศึกษา “A CLASS” จากคณะนิเทศศาสตร์และเพื่อนๆที่สนใจ บินลัดฟ้าจากเมืองไทยสู่เกาหลี สัมผัสกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ณ SAMSUNG D’LIGHT พื้นที่จัดแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจาก SAMSUNG ELECTRONICS เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด 3D คือ DYNAMIC (พลัง) , DREAM (ความฝัน) และ DIVERSITY (ความหลากหลาย) นำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาผลงานของตนเอง

อีกทั้ง เดินทางไปยัง SM TOWN@coexartium เพื่อสัมผัสงานด้านศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมบันเทิง ของบริษัท SM ENTERTAINMENT (หนึ่งในสามบริษัทอุตสาหกรรมบันเทิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต้) เรียนรู้ทั้งในส่วนของ SM TOWN STUDIO , SM TOWN THEATRE , SM TOWN SPACE และอื่นๆ ได้เห็นการบริหารจัดการธุรกิจ SHOWBIZ ต่อยอดจากสินค้าเพลง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ผลงานเพลง นักร้อง นักแสดง และศิลปินอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปล.มีคลิปวิดิโอสั้นๆ ช่วงนศ.ร่วมกิจกรรม Gear VR 4D Zone มาให้ชมกันด้วย

#SPUKK #นิเทศศาสตร์ #ศรีปทุม #ขอนแก่น #SMART #CAMPUS#SAMSUNG #SM #เกาหลีใต้

By | 2019-04-09T10:51:37+07:00 April 9th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษา “A CLASS” เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ SAMSUNG D’LIGHT และ SM TOWN@coexartium ประเทศเกาหลีใต้

About the Author: