ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) 1 อัตรา (ปิดรับ 31 มี.ค.62)

//ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) 1 อัตรา (ปิดรับ 31 มี.ค.62)

ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) 1 อัตรา (ปิดรับ 31 มี.ค.62)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) 1 อัตรา

 

คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (นิติศาสตร์)
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. อายุ 24-35 ปี
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา
 5. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
 6. หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ

ติดต่อสมัครงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.- 31 มี.ค.2562 ที่อยู่ : 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 วันจันทร์-วันศุกร์ สามารถติดต่อ งานบุคคล ห้อง 2-201 หรือ โทร 043-224-119 ต่อ 204 สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถติดต่อกรอกใบสมัครได้ที่ห้องรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1-108

By | 2019-03-20T10:39:59+07:00 March 20th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) 1 อัตรา (ปิดรับ 31 มี.ค.62)

About the Author: