ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ปิดรับ 27 มี.ค.62)

//ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ปิดรับ 27 มี.ค.62)

ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ปิดรับ 27 มี.ค.62)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาวิชาทรัพยากรบุคคล ,ภาษาอังกฤษ,นิติศาสตร์)

2. ไม่จำกัดเพศ 3. อายุ 22-35 ปี

4. มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา

5. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี

6. หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางไปจนถึงดีมาก

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ

ติดต่อสมัครงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.- 27 มี.ค.2562

ที่อยู่ : 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 วันจันทร์-วันศุกร์สามารถติดต่อ งานบุคคล ห้อง 2-201 หรือ โทร 043-224-119 ต่อ 204 สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถติดต่อกรอกใบสมัครได้ที่ห้องรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1-108

By | 2019-03-19T16:02:19+07:00 March 19th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ปิดรับ 27 มี.ค.62)

About the Author: