ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

//ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา 

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/ สาขาสื่อนฤมิต/ สาขาแอนิเมชัน
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 – 45 ปี
 • ถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562

คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความสามารถในการวาดภาพ การวาดภาพดิจิทัล และ
การออกแบบตัวละคร
2) มีความสามารถในทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3) มีความสามารถในทักษะการปั้น เช่น ปั้นหุ่นนิ่ง หุ่นครึ่งตัว

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ

ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สอบถามโทร : 043-224119 ต่อ 204, 223 (ฝ่ายบุคคล) เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นช่วงพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
หรือ E-mail niramon.kl@spu.ac.th

By | 2019-02-10T23:07:53+07:00 February 10th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

About the Author: