นศ.โลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

//นศ.โลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

นศ.โลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากการแข่งขัน โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “การจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กทม.
โดยแบ่งเป็นทีม ดังนี้
▶️ ทีมที่ 1 ทีมตะลอนทัวร์ขอนแก่น
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์นวรรณ สืบสายลา
นักศึกษาทีมตะลอนทัวร์ขอนแก่น จำนวน 3 คน
1. นางสาวสุรีรัตน์ สุทธิวรรณ
2. นางสาวสิริมาพร แก้วพร
3. นางสาวพรชนัน พันทองคำ
▶️ ทีมที่ 2 ทีมทำบุญไหว้พระ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน
1. นายชนสรณ์ เสาแก้ว
2. นายธนพล อิศรางกูล ณ อยุธยา
3. นายชัยธวัช ศรีรักษา

By | 2019-04-04T17:25:25+07:00 February 8th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ.โลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

About the Author: