มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

นศ.วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

//นศ.วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

นศ.วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากการแข่งขัน โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “การจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กทม.
โดยแบ่งเป็นทีม ดังนี้
▶️ ทีมที่ 1 ทีมตะลอนทัวร์ขอนแก่น
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์นวรรณ สืบสายลา
นักศึกษาทีมตะลอนทัวร์ขอนแก่น จำนวน 3 คน
1. นางสาวสุรีรัตน์ สุทธิวรรณ
2. นางสาวสิริมาพร แก้วพร
3. นางสาวพรชนัน พันทองคำ
▶️ ทีมที่ 2 ทีมทำบุญไหว้พระ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน
1. นายชนสรณ์ เสาแก้ว
2. นายธนพล อิศรางกูล ณ อยุธยา
3. นายชัยธวัช ศรีรักษา

By | 2019-02-15T09:38:25+00:00 February 8th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ.วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

About the Author: