รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ 2 อัตรา การท่องเที่ยว / การโรงแรม (ปิดรับ 30 มี.ค. 62)

//รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ 2 อัตรา การท่องเที่ยว / การโรงแรม (ปิดรับ 30 มี.ค. 62)

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ 2 อัตรา การท่องเที่ยว / การโรงแรม (ปิดรับ 30 มี.ค. 62)

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ประจำ 2 อัตรา

  1. อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 1 อัตรา
  2. อาจารย์สาขาการจัดการการโรงแรม 1 อัตรา

คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับ
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. อายุ 25 – 45 ปี
  4. ถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ

ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สอบถามโทร : 043-224119 ต่อ 204, 223 (ฝ่ายบุคคล) เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นช่วงพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
หรือ E-mail niramon.kl@spu.ac.th

By | 2019-02-07T11:51:01+07:00 February 4th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ 2 อัตรา การท่องเที่ยว / การโรงแรม (ปิดรับ 30 มี.ค. 62)

About the Author: