รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา

//รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา
คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่จำกัดอายุ
4. ชอบและรักในงานประชาสัมพันธ์ สามารถออกต่างจังหวัดได้

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ

ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สอบถามโทร : 043-224119 ต่อ 204, 223 (ฝ่ายบุคคล) เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นช่วงพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

By | 2019-02-04T10:25:55+07:00 February 4th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา

About the Author: