นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนรู้กับตัวจริง คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ CEO & Founder บริษัท AIYA หัวข้อ “Chatbot เทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องมีในปี 2019”

//นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนรู้กับตัวจริง คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ CEO & Founder บริษัท AIYA หัวข้อ “Chatbot เทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องมีในปี 2019”

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนรู้กับตัวจริง คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ CEO & Founder บริษัท AIYA หัวข้อ “Chatbot เทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องมีในปี 2019”

วันที่ 24 มกราคม 2562 อาจารย์ภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์ นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Chatbot เทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องมีในปี 2019” โดยคุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ CEO & Founder บริษัท AIYA ณ จั้ม สเปซ ขอนแก่น
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม_วิทยาเขตขอนแก่น

By | 2019-01-24T13:10:11+07:00 January 24th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนรู้กับตัวจริง คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ CEO & Founder บริษัท AIYA หัวข้อ “Chatbot เทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องมีในปี 2019”

About the Author: