เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 2

//เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
เปิดรับสมัครโครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รุ่นที่ 2
——————–
1) ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร จะมีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหายกำหนด
2) อบรมโดยตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ระยะเวลาการอมรม เริ่มวันที่ 2 มีนาคม – 29 กันยายน 2562
4) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 75,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด หรือ 4 งวด
5) ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าอบรมได้

สมัครภายในกำหนดมีส่วนลดด้วยนะครับ
สำหรับศิษย์เก่า หรือหน่วยงานที่มี MOU ได้รับส่วนลด

สมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
ติดต่อสอบถามข้อมูล
Tel : 043-224-111/043-224-119/084-2000100
Line : @gradspukk
Facebook : SPUKK มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
Website : www.khonkaen.spu.ac.th

——————–
#คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ศรีปทุมขอนแก่น #SPUKK#SPULaw #นิติศาสตร์ #นิติ #กฎหมาย #ศรีปทุม #นิติศรีปทุม #เด็กนิติ #เด็กกฎหมาย #เด็กนิติศรีปทุม #อบรมเชิงวิชาการ#ประกาศนียบัตร #วิิธีพิจารณาคดีปกครอง #คดีปกครอง #ตุลาการศาลปกครอง #ศิษย์เก่า #LAW

By | 2019-01-21T16:18:20+07:00 January 21st, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 2

About the Author: