มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาบัญชี 1 อัตรา

//รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาบัญชี 1 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาบัญชี 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

เปิดรับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
1. อาจารย์สาขาบัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้
-วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (สาขาการบัญชี)
-อายุ 25-55 ปี
-ไม่จำกัดเพศ

-มีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่อยู่ : 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ติดต่อ งานบุคคล ห้อง 2-201 หรือ โทร 043-224-119 ต่อ 204

แบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับอาจารย์ (Download ไฟล์แนบ)

By | 2018-11-16T15:21:44+00:00 September 28th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาบัญชี 1 อัตรา

About the Author: