คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ออกพื้นที่ในโครงการ “ปันเบี้ย ปันน้ำใจ”

//คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ออกพื้นที่ในโครงการ “ปันเบี้ย ปันน้ำใจ”

คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ออกพื้นที่ในโครงการ “ปันเบี้ย ปันน้ำใจ”

วันที่ 20 กันยายน 2561 ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ออกพื้นที่ในโครงการ “ปันเบี้ย ปันน้ำใจ” กับทีมสมาชิกสภาผู้แทน เทศบาลนครบาลขอนแก่น เพื่อมอบเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ณ ชุมชนทางรถไฟเทพารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

By | 2018-09-24T10:39:27+07:00 September 24th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ออกพื้นที่ในโครงการ “ปันเบี้ย ปันน้ำใจ”

About the Author: