พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

//พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษา ที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
By | 2018-09-14T10:28:09+07:00 September 14th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

About the Author: