พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

//พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

#สุขนี้ที่ศรีปทุมขอนแก่น #ความอบอุ่น #ประทับใจ #พิธีไหว้ครู

By | 2018-09-14T10:03:57+07:00 September 14th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

About the Author: