มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาตรี

//แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาตรี

แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาตรี

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง

 

หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ะบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

ขั้นตอนแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

1. บัณฑิต มหาบัณฑิต ต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

2. ตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ

3. ยืนยันการเข้าร่วม พิธีรับปริญญา

 

By | 2018-09-19T10:02:13+00:00 September 12th, 2018|Categories: Hot News|Comments Off on แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาตรี

About the Author: