มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง

หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ะบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

ขั้นตอนแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

1. มหาบัณฑิต ต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธฯ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา
2. ยืนยันการเข้าร่วมพิธีฯ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริการการศึกษา โทร 043-224119 ต่อ 221,209

By | 2019-02-27T09:44:54+07:00 September 12th, 2018|Categories: Hot News|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

About the Author: