มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

//นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

พันตรีสมพงศ์ นามสง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มณฑลทหารบกที่ 28 และเข้าร่วมถ่ายภาพกับ พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28

#หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต #กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา #ปริญญาโท # มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น

By | 2018-09-12T15:01:30+00:00 September 12th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

About the Author: