นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

//นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

พันตรีสมพงศ์ นามสง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มณฑลทหารบกที่ 28 และเข้าร่วมถ่ายภาพกับ พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28

#หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต #กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา #ปริญญาโท # มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น

By | 2018-09-12T15:01:30+07:00 September 12th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

About the Author: