มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

//หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด มาบรรยายในหัวข้อ หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นต้น และ หัวข้อ การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะนิติศาสตร์ #หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง #วิธีพิจารณาคดีปกครอง #และคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

By | 2018-09-11T13:47:36+00:00 September 11th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

About the Author: