ชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปีการศึกาษา 2560

//ชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปีการศึกาษา 2560

ชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปีการศึกาษา 2560

วันพุธที่ 5 กันยายน 61 ตัวแทนนักศึกษาชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โดยนักศึกษาได้นำเสนอกิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงเรียนแม่เหว่ยทะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

By | 2018-09-05T11:41:11+07:00 September 5th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปีการศึกาษา 2560

About the Author: