มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

SPUKK FILM CAMP

//SPUKK FILM CAMP

SPUKK FILM CAMP

นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษาเข้าร่วม SPUKK FILM CAMP เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ก่อนการเรียนภาคการศึกษา 1/2561

อาจารย์กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว ศิลปอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษา RTV61 พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม SPUKK FILM CAMP จัดโดย ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ก่อนการเรียนภาคการศึกษา 1/2561

บรรยากาศการอบรม เป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยทีมวิทยากรของศูนย์มีเดีย และเด็กๆได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จาก อ.กะรัตพลอย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะเบื้องต้น สำหรับการเรียนรู้ในภาคการศึกษา 1/2561 ต่อไป

#SPUKK #นิเทศศาสตร์ #ศรีปทุม #ขอนแก่น #FILM #CAMP #เตรียมความพร้อม #พัฒนาทักษะ #อาจารย์ที่ปรึกษา #ดูแลใกล้ชิด #บ้านหลังที่สอง #HOME

By | 2018-09-04T10:20:37+00:00 September 4th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on SPUKK FILM CAMP

About the Author: