นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

//นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์ นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุมศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

By | 2018-08-10T03:34:29+07:00 August 10th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

About the Author: