สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กระจายกำลัง สร้างสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายองค์กรภายนอก

//สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กระจายกำลัง สร้างสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายองค์กรภายนอก

สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กระจายกำลัง สร้างสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายองค์กรภายนอก

1. SRIPATUM USR ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ งานเครือข่ายสถาบันการศึกษา ตัวแทนสำนักงานรองอธิการบดี และตัวแทนอาจารย์คณะต่างๆ เข้าพบรองกงสุลใหญ่ สปป.ลาว (ท่านคำไพ พันทองดี) เพื่อเข้ามอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่รวบรวมได้จากนักศึกษาคณะต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จากสันเขื่อนแตกที่สปป.ลาว ณ สถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น
เพื่อสร้างเครือข่ายต่างประเทศ ในระดับอาเซียน โดยมี อ.นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ , อ.พิมพิไล แสงทัพ และ อ.เดือนฉาย ซ่อนกลาง เป็นแม่งาน ร่วมด้วยเพื่อนพี่น้องชาวศรีปทุมขอนแก่น ที่มีจิตเมตตา มาอาสาร่วมด้วยช่วยกัน อีกคับคั่ง

 

2. คุณสงกรานต์ ชาวดร และคุณสุดารัตน์ ยมรัตน์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม ดำเนินการ จัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์อันดี กับจังหวัด เทศบาล และชุมชน ในเทศกาลประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

3. ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ นำทีมนักศึกษาทุน ผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมซ้อมการแสดงกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ศรีปทุม บางเขน เพื่อผนึกกำลังเดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในงาน KORONADAL INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 2018 โดยมีนศ.เป็นตัวแทนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ดังนี้…

3.1) น.ส.นิตยา คลังเพชร วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ รหัส58
3.2) น.ส.ชมพูนุช ปะกิเนทัง คณะบัญชี รหัส59
3.3) น.ส.ธีรนันท์ คะเรารัมย์ คณะนิเทศศาสตร์ รหัส58
3.4) นายไพรัช ท้าวโคตร คณะนิเทศศาสตร์ รหัส59
3.5) นายฤทธิพร บุระมิ คณะนิเทศศาสตร์ รหัส60

#มากกว่าวิชาการ #คือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ #สร้างเครือข่าย #SPUKK #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #มาเป็นครอบครัวเดียวกัน #เก่ง #ดี #มีความสุข #SMART #CAMPUS

By | 2018-08-09T04:03:02+07:00 August 9th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กระจายกำลัง สร้างสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายองค์กรภายนอก

About the Author: