ระดับปริญญาโท มอบทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*

//ระดับปริญญาโท มอบทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*

ระดับปริญญาโท มอบทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท มอบทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2561
#ระดับปริญญาโท
– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
(ระยะเวลาศึกษา 1 ปี 4 เดือน)
http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/หลักสูตรบริหารธุรกิจมห/

– หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษาเวลาในการศึกษา)
http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/หลักสูตรนิติศาสตรมหาบั/

คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท
http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/คุณสมบัติผู้สมัครเรียน/

สมัครออนไลน์
http://scmskk.spu.ac.th/ent_mas_index.cfm
**เชื่อมต่อผ่าน firefox หรือ Internet Explorer

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อาคาร 1 ห้อง 1-108
โทร: 043 224 111 หรือ 082-3010801,092-2490849
#Law #SPUKK #ทุนสูงสุด40000บาท #ปริญญาโท #รับสมัครนักศึกษาใหม่
#ข้าราชการ #สำนักงานกฎหมาย #ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
#GraduateCollegeOfManagement
#sripatumuniversity #Khonkaen
#WeCreateProfessionalsByProfessionals
#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

By | 2018-08-09T03:27:41+07:00 August 9th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ระดับปริญญาโท มอบทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*

About the Author: