นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าพบท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับจาก ภาคการศึกษา 3/60 ให้กับสถาบัน ก่อนสอบปลายภาค จำนวน 15 รางวัล

//นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าพบท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับจาก ภาคการศึกษา 3/60 ให้กับสถาบัน ก่อนสอบปลายภาค จำนวน 15 รางวัล

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าพบท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับจาก ภาคการศึกษา 3/60 ให้กับสถาบัน ก่อนสอบปลายภาค จำนวน 15 รางวัล

SPUKK นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าพบท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับจาก
ภาคการศึกษา 3/60 ให้กับสถาบัน ก่อนสอบปลายภาค จำนวน 15 รางวัล ประกอบด้วย

  1. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล
  3. รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล
  4. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดคลิปวิดิโอ ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯ ขอนแก่น จำนวน 4 รางวัล
  5. รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การประกวดคลิปวิดิโอ ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯ ขอนแก่น จำนวน 4 รางวัล
  6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ค่านิยม 10 ประการ จากผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล
  7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ค่านิยม 10 ประการ จากผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล
  8. รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ค่านิยม 10 ประการ จาก ผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล
  9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดละครเยาวชน Act Out Loud x U Report จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจำนวน 1 รางวัล

โดยมีตัวแทนนักศึกษา ได้แก่
1.อาทิตย์ กมุลทะรา รหัส 58
2.นิติพล ผลมาตย์ รหัส 59
3.ณัฐวุฒิ นิลบรรพต รหัส 60
เป็นตัวแทนเข้าพบ และรับโอวาทจากท่านรองอธิการบดี ในการฝึกฝนตนเอง ทำความดี สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ของเราต่อไป

By | 2018-08-07T07:49:16+07:00 August 7th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าพบท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับจาก ภาคการศึกษา 3/60 ให้กับสถาบัน ก่อนสอบปลายภาค จำนวน 15 รางวัล

About the Author: