นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษา ร่วมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง แบบพอดีกับวิถีธรรมชาติ ตามนโยบาย “นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี61”

//นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษา ร่วมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง แบบพอดีกับวิถีธรรมชาติ ตามนโยบาย “นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี61”

นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษา ร่วมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง แบบพอดีกับวิถีธรรมชาติ ตามนโยบาย “นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี61”

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อาจารย์สุเมธ สุวรรณเนตร หัวหน้างานศูนย์มีเดีย และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษาผู้นำแนวทาง นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี 61 ร่วมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง แบบพอดีกับวิถีธรรมชาติ

  • ทำผ้ามัดย้อมจากขมิ้นและฝาง
  • ทำพิซซ่าจากเตาดิน
  • ทำไข่เค็มจากใบเตยและดินสอพอง และร่วมเป็นจิตอาสาสร้างบ้านดิน เพื่อใช้เป็นห้องสมุดชุมชนอีกด้วย

ณ บ้านสวนป่าสุขใจ อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาซึมซับ รับรู้ และนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีแก่ นศ.น้องใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ ให้นำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ตามนโยบายของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่ว่า นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี61

#SPUKK #นิเทศศาสตร์ #ศรีปทุม #ขอนแก่น #พานักศึกษา #ร่วมเรียนรู้ #การใช้ชีวิต #พอเพียง #แบบพอดี #วิถีธรรมชาติ #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #PA61 #RTV61

By | 2018-07-31T03:12:49+07:00 July 31st, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษา ร่วมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง แบบพอดีกับวิถีธรรมชาติ ตามนโยบาย “นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี61”

About the Author: