โครงการเตรียมพร้อมสู่ฝันอาชีพนักบิน

//โครงการเตรียมพร้อมสู่ฝันอาชีพนักบิน

โครงการเตรียมพร้อมสู่ฝันอาชีพนักบิน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ชาย และ หญิง ไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. หากเป็นชายต้องพ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
 3. การศึกษา
  3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ
  3.2 กำลังศึกษา และจะได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ และใบรับรองจบเรียบร้อย
 4. สุขภาพ และ สายตาดี และต้องไม่ตาบอดสี กรณีสายตาสั้นต้องมีค่าสายตาไม่เกิน (–) 100 หรือถ้ามากกว่าต้องทำการแก้ไขค่าสายตา (Lasik) ให้เรียบร้อย
 5. รูปร่าง และบุคลิกภาพดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และมีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 7. มีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี ช่างสังเกต
 8. ไม่มีประวัติอาชญากร ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การรับสมัครและรายละเอียดในการสมัครเข้ารับการอบรม

 • ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดในการเข้ารับการอบรมได้ 4 ช่องทางได้แก่
 1. ที่อยู่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เลขที่ 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 2. LINE : @airhostess
 3. Facebook : เปิดโลกการบินSPUKK
 4. เบอร์โทร : 063-7569029

ค่าลงทะเบียนการอบรม

 1. ค่าใช้จ่ายการอบรมตลอดโครงการ 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น ท่านละ 21,000 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ตลอดการอบรม)
 2. เมื่อได้รับการอบรมครบตามชม.ที่กำหนดจะได้รับใบรับรองการอบรมจากบริษัท ไทยไฟล์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย / The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT)
 3. โดยแบ่งการชำระเงิน ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  3.1. ค่าลงทะเบียนทางออนไลน์ มัดจำ 3,000 บาท ระหว่างวันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2561
  3.2 ในกรณีผ่าน pre-screen จากคณะกรรมการ ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ 18,000 บาทในวันที่ 18 สิงหาคม 2561
  3.3 ในกรณีไม่ผ่าน pre-screen จากคณะกรรมการ ผู้สมัครจะได้รับเงินค่ามัดจำ 3,000 บาท คืน
สมัครออนไลน์
By | 2018-07-19T09:57:27+07:00 July 18th, 2018|Categories: Hot News|Comments Off on โครงการเตรียมพร้อมสู่ฝันอาชีพนักบิน

About the Author: